Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

3.8 Securities lending

Binnen de PGGM beleggingsfondsen waarin het pensioenfonds belegt, vinden securities lending activiteiten plaats. Deze activiteiten hebben betrekking op het beursgenoteerd vastgoed, beursgenoteerde aandelen en beursgenoteerde obligaties. Het uitleenbeleid van de PGGM beleggingsfondsen is erop gericht om deze risico's zoveel als mogelijk te beperken door eisen te stellen aan de kwaliteit van het onderpand, de mogelijkheden tot substitutie indien de kwaliteit beneden de norm is, en het toepassen van een minimale 'haircut'. Voor afdekking van het risico van niet-teruglevering van de uitgeleende effecten accepteren de PGGM beleggingsfondsen alleen onderpand (collateral) in de vorm van liquide middelen en (staats)obligaties. In de hierna opgenomen specificaties is het verslaggevingsbeginsel 'look through' toegepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van relevante gegevens over de onderliggende posities van het betreffende beleggingsfonds.

Aandelen

Het van de PGGM beleggingsfondsen aan PFZW toerekenbare deel van de securities lending posities in beursgenoteerde aandelen bedroeg per balansdatum € 303 miljoen (2021: € 781 miljoen). De aan PFZW toerekenbare netto-opbrengsten uit securities lending bedragen € 5,0 miljoen (2021: € 6,0 miljoen). Voor afdekking van het risico dat de uitgeleende stukken niet worden terug geleverd, hebben de PGGM beleggingsfondsen zekerheden ontvangen in de vorm van staatsleningen, uitgegeven door kredietwaardige landen met minimaal een A-rating.

Voor de uitleentransacties worden door tegenpartijen zekerheden verstrekt in de vorm van onderpand. De samenstelling van het onderpand kan dagelijks variëren waardoor de looptijd van de zekerheden een open karakter heeft. De samenstelling van bij de uitgeleende effecten ontvangen onderpand naar soort zekerheid, kredietwaardigheid, land tegenpartij en valuta per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

      

Soort zekerheid

Kredietwaardigheid

Land tegenpartij

Valuta

31-12-2022

31-12-2021

      

Staatsobligatie

AAA

Verenigde Staten van Amerika

US dollar

116

354

Staatsobligatie

AA

Frankrijk

Euro

17

112

Staatsobligatie

A

Japan

Japanse yen

11

68

Staatsobligatie

AA

Verenigd Koninkrijk

Britse pond

7

193

Staatsobligatie

AA

België

Euro

6

22

Staatsobligatie

AAA

Supra Nationaal

Euro

5

32

Staatsobligatie

AA

Verenigde Staten van Amerika

US dollar

4

-

Staatsobligatie

AAA

Duitsland

Euro

3

10

Staatsobligatie

AAA

Nederland

Euro

1

13

Staatsobligatie

AAA

Canada

Canadese dollar

1

5

Staatsobligatie

AA

Oostenrijk

Euro

-

17

Staatsobligatie

AA

Finland

Euro

-

2

Staatsobligatie

AAA

Australië

Australische dollar

-

1

Staatsobligatie

AAA

Denemarken

Deense kroon

-

1

Staatsobligatie

AAA

Zwitserland

Zwitserse Frank

-

1

Kasgelden

AAA

Verenigde Staten van Amerika

US dollar

28

-

Aandeel

n.v.t.

Verenigd Koninkrijk

Britse pond

57

-

Aandeel

n.v.t.

Japan

Japanse yen

46

-

Aandeel

n.v.t.

Kaaimaneilanden

Hongkong dollar

7

-

Aandeel

n.v.t.

Verenigd Koninkrijk

Hongkong dollar

4

-

Aandeel

n.v.t.

Australië

Australische dollar

4

-

Aandeel

n.v.t.

Frankrijk

Euro

3

-

Aandeel

n.v.t.

Ierland

Euro

3

-

Aandeel

n.v.t.

Finland

Euro

3

-

Aandeel

n.v.t.

Bermuda

Britse pond

2

-

Aandeel

n.v.t.

China

Hongkong dollar

2

-

Aandeel

n.v.t.

Verenigd Koninkrijk

Euro

1

-

Aandeel

n.v.t.

Australië

Nieuw-Zeelandse dollar

1

-

Aandeel

n.v.t.

Bermuda

Hongkong dollar

1

-

Aandeel

n.v.t.

Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeelandse dollar

1

-

Aandeel

n.v.t.

Nieuw-Zeeland

Australische dollar

1

-

Aandeel

n.v.t.

Jersey

Britse pond

1

-

Aandeel

n.v.t.

Israël

Britse pond

1

-

Aandeel

n.v.t.

Italië

Euro

1

-

Aandeel

n.v.t.

Luxemburg

Euro

1

-

Aandeel

n.v.t.

Canada

Canadese dollar

1

-

Aandeel

n.v.t.

Duitsland

Euro

1

-

      

Totaal

   

341

831

Obligaties

Het van de PGGM beleggingsfondsen aan PFZW toerekenbare deel van de securities lending posities in obligaties bedroeg per balansdatum € 257 miljoen (2021: € 497 miljoen). De aan PFZW toerekenbare netto-opbrengsten uit securities lending bedragen € 0,0 miljoen (2021: € 0,0 miljoen). Voor afdekking van het risico dat de uitgeleende stukken niet worden teruggeleverd, hebben de PGGM beleggingsfondsen zekerheden ontvangen in de vorm van staatsleningen, uitgegeven door kredietwaardige landen met minimaal een A-rating op basis van de S&P rating.

Voor de uitleentransacties worden door tegenpartijen zekerheden verstrekt in de vorm van onderpand. De samenstelling van het onderpand kan dagelijks variëren waardoor de looptijd van de zekerheden een open karakter heeft. De samenstelling van bij de uitgeleende effecten ontvangen onderpand naar soort zekerheid, kredietwaardigheid, land tegenpartij en valuta per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

    
      

Soort zekerheid

Kredietwaardigheid

Land tegenpartij

Valuta

31-12-2022

31-12-2021

      

Staatsobligatie

AA

Frankrijk

Euro

197

341

Staatsobligatie

AAA

Duitsland

Euro

70

127

Staatsobligatie

AA

België

Euro

5

24

Staatsobligatie

AAA

Nederland

Euro

1

20

Staatsobligatie

AA

Finland

Euro

-

12

Staatsobligatie

AA

Oostenrijk

Euro

-

1

      

Totaal

   

273

525