Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

3.6 Overige beleggingen

De samenstelling en het verloop van de post overige beleggingen zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

Balanswaarde per 1 januari

Aankopen

Verkopen

Waarde- veranderingen

Balanswaarde per 31 december

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

- Overig

5.751

700

(520)

435

6.366

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

- Overig

1

-

-

-

1

      

Totaal 2022

5.752

700

(520)

435

6.367

Totaal 2021

4.457

1.202

(184)

277

5.752

Onder de categorie overig vallen voornamelijk beleggingen in fondsen met alternatieve beleggingsstrategieën en -instrumenten om een absoluut (positief) rendement te behalen onder alle marktomstandigheden. Dit betreft beleggingen in onder andere hedgefondsen en herverzekeringscontracten.