Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

13 Risicobeheer

PFZW heeft de ambitie om de pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen jaarlijks aan te passen aan de prijsinflatie. De afgelopen jaren was de premie niet voldoende om de nominale aanspraken te financieren. Vanaf 2008 heeft over 2009, 2013, 2021 en 2022 gedeeltelijke indexering plaatsgevonden. Voor de indexaties over 2021 en 2022 is de versoepelde regelgeving toegepast. De financiering van de indexeringsambitie is in grote mate afhankelijk van het rendement op de beleggingen. Daartoe wordt bewust risico genomen.

De bewust genomen risico’s die voortvloeien uit de beleggingsactiviteiten worden zowel op lange termijn als op korte termijn beheerst, zoals beschreven in het hoofdstuk ‘ Risicomanagement’ van het verslag van het bestuur. Deze ‘risicoparagraaf’ geeft meer inzicht in de risico’s en de verandering van die risico’s in het afgelopen jaar.