Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

9 Technische voorzieningen

Onder de technische voorzieningen worden verantwoord de voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds, de overige technische voorzieningen (AP-regeling) en de voorziening nettopartnerpensioen voor risico pensioenfonds. De technische voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2022

31-12-2021

   

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds

199.859

259.697

Overige technische voorzieningen

814

901

Voorziening nettopartnerpensioen voor risico pensioenfonds

2

2

   

Totaal

200.675

260.600

De voorziening nettopartnerpensioen bestaat voornamelijk uit ingegaan nettopartnerpensioen.

De voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds is als volgt samengesteld:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2022

31-12-2021

   

Niet ingegaan ouderdomspensioen

  

- Actieve deelnemers

90.794

127.976

- Gewezen deelnemers

26.957

36.364

- Arbeidsongeschikten

10.904

13.800

   

Niet ingegaan nabestaandenpensioen

  

- Actieve deelnemers

3.576

5.116

- Gewezen deelnemers

1.058

1.536

- Arbeidsongeschikten

533

711

- Gepensioneerden

3.777

4.821

   

Ingegaan pensioen

  

- Ouderdomspensioen, Flexpensioen

52.744

57.857

- Partnerpensioen

5.551

6.379

- Wezenpensioen

46

46

   

Administratie- en excassokosten

3.919

5.091

   

Totaal

199.859

259.697

De overige technische voorzieningen zijn als volgt samengesteld:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2022

31-12-2021

   

Ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen

605

703

Niet ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen

188

176

Administratie- en excassokosten

21

22

   

Totaal

814

901