Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Organisatiestructuur

Schematisch ziet de organisatiestructuur van PFZW er als volgt uit:

Het bestuur van PFZW is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de collectieve pensioenregeling en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, inclusief pensioengerechtigden, in de sector.

Ons beleid dient transparant en uitlegbaar te zijn. Het verantwoordingsorgaan van PFZW is de Pensioenraad. De Pensioenraad bestaat uit deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Het bestuur legt verantwoording af aan de Pensioenraad. Daarnaast is de Pensioenraad het orgaan met betrekking tot medezeggenschap.

De commissies houden toezicht op en ondersteunen het bestuur. Zij houden zich onder meer bezig met het integraal risicomanagement, de beleggingen en de pensioenregeling. Daarnaast is er een commissie van beroep en een commissie van bezwaar.

PFZW heeft een raad van toezicht die onder meer toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken en legt daarover verantwoording af aan de Pensioenraad. Daarnaast hebben zowel de raad van toezicht als de Pensioenraad goedkeuringsrechten.

Een nadere toelichting over de organisatiestructuur is opgenomen in het hoofdstuk  Governance.