Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Bijlage 1: Performance PFZW (unhedged)

Beleggingen en rendement PFZW

    

31 december 2022

        
 

Allocatie

 

Bruto

 

Netto

Netto

Out-

 

€ In mln1

In %

rendement

Kosten2

rendement3

benchmark

performance

        

Zakelijke waarden

€116.402

53,7%

(5,3%)

0,6%

(5,9%)

(5,4%)

(0,5%)

Aandelen klassiek ontwikkelde markten

€21.921

10,1%

(13,2%)

0,0%

(13,2%)

(13,2%)

(0,1%)

Aandelen klassiek opkomende markten

€4.191

1,9%

(11,3%)

0,2%

(11,5%)

(11,9%)

0,4%

SDI beursgenoteerde aandelen

€4.902

2,3%

(9,2%)

0,2%

(9,4%)

(7,5%)

(2,1%)

Alternatieve aandelenstrategieën

€9.631

4,4%

(7,9%)

0,1%

(8,0%)

(9,3%)

1,5%

Private equity

€22.408

10,3%

5,0%

2,2%

2,8%

1,8%

1,0%

Beursgenoteerd vastgoed

€11.979

5,5%

(20,3%)

0,1%

(20,4%)

(19,9%)

(0,6%)

Privaat vastgoed

€20.302

9,4%

11,0%

1,2%

9,8%

6,1%

3,5%

Infrastructuur

€12.446

5,7%

3,8%

0,4%

3,4%

14,7%

(9,8%)

Insurance

€8.141

3,9%

8,2%

0,5%

7,7%

12,7%

(4,4%)

Overige zakelijke waarden

€481

0,2%

(2,6%)

1,6%

(4,2%)

(4,5%)

0,3%

        

Krediet

€44.310

20,5%

(6,0%)

0,2%

(6,2%)

(6,6%)

0,5%

Liquide krediet

€21.867

10,1%

(9,2%)

0,2%

(9,4%)

(9,7%)

0,4%

Emerging markets debt local currency

€11.617

5,4%

(4,7%)

0,1%

(4,8%)

(5,7%)

0,9%

Credit risk sharing

€7.040

3,3%

12,6%

0,1%

12,5%

8,8%

3,3%

Hypotheken

€3.786

1,7%

(17,3%)

0,4%

(17,7%)

(13,3%)

(5,1%)

        

Vastrentende waarden

€53.580

24,8%

(51,6%)

0,0%

(51,6%)

(50,0%)

(3,1%)

Rente-afdekkingsmandaat

€51.865

24,0%

(54,2%)

0,0%

(54,2%)

(52,7%)

(3,2%)

Legacy vastrentend en inflatie

€20

0,0%

€11

€-

€11

€11

€-

Kas en overig

€1.695

0,8%

€(20)

€6

€(26)

€3

€(29)

        

Valuta overlay

€2.225

1,0%

€(5.904)

€-

€(5.904)

  
        

Vergoeding uitvoeringsorganisatie

   

€19,4

   

Doorbelaste algemene kosten

   

€3,9

   
        

Totaal belegd vermogen

€ 216 517

100,0%

(22,0%)

0,4%

(22,6%)

(21,7%)

(1,1%)

  • 1   Bovenstaande tabel volgt de indeling van de strategische benchmark van PFZW, waarbij door de bijbehorende vorderingen, schulden en kasposities heen wordt gekeken. Hierdoor sluiten bedragen uit deze tabel niet aan met de balans in de jaarrekening, waar een rubricering volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving wordt toegepast. De allocatie (in euro en percentage) sluit niet aan met de tabel Kosten vermogensbeheer per beleggingscategorie, waarin de allocatie conform Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie op basis van het gemiddeld belegd vermogen wordt gepresenteerd.
  • 2   Betreft kosten vermogensbeheer exclusief transactiekosten.
  • 3   unhedged