Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Bijlage 5: Specifieke commissies

Commissie bestuurlijke zaken

A.J. (Joanne) Kellermann, voorzitter 
J.J. (Jacqueline) Joppe, 2e plaatsvervangend voorzitter 
E.M.A. (Ilse) van der Weiden, plaatsvervangend voorzitter 

Commissie beleggingen

A.F.P. Bakker, voorzitter (tot 14 februari 2022
D. (Dirk) Schoenmaker, voorzitter (per 14 februari 2022)
C.L. (Cees) Dert (tot 1 januari 2023
P.J.J. (Peter) Ferket (per 13 oktober 2022)
K.M. (Kim) Haasbroek (per 16 maart 2023)
M.H.A.C.J. (Mariëtte) Simons 

Commissie pensioenbeleid, klantbediening en communicatie

E.M.A. (Ilse) van der Weiden, voorzitter
J. (Jorick) de Bruin
J.J. (Jacqueline) Joppe  

Commissie integraal risicomanagement

P.A. (Petra) de Bruijn, voorzitter (tot 1 september 2022; afgetreden per 13 oktober 2022
A.B.J. (André) ten Damme, voorzitter (per 1 september 2022
L.F.A.M. (Leonne) Jansen  
P. (Pascal) Wolters

Commissie balansmanagement

L.F.A.M. (Leonne) Jansen, voorzitter
J. (Jorick) de Bruin (per 1 januari 2022)
A.B.J. (André) ten Damme (per 1 januari 2022)
C.L. (Cees) Dert (tot 10 februari 2022)
M.H.A.C.J. (Mariëtte) Simons (per 1 januari 2022)
E.M.A. (Ilse) van der Weiden (tot 1 januari 2022)

Commissie arbeidsvoorwaarde pensioen

Leden, vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties
R. (Robert) Barendse (FBZ, Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek) (per 1 december 2022)
J. (Jacqueline) den Engelsman-Volmer (NU’91 beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging) (tot 25 oktober 2022)
A.E. (Bert) de Haas (FNV Zorg en Welzijn)
J.H.M. (José) Klerks (FBZ, Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek) (tot 1 december 2022)
E.W.M. (Elise) Merlijn (FNV Zorg en Welzijn)
J.J. (Joost) Veldt (CNV Zorg en Welzijn)
B.H. (Bob) van der Wal (NU’91: beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging) (per 25 oktober 2022)
H. (Hanan) Yagoubi (FNV Zorg en Welzijn)

Leden, vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties

G. (Gerard) Gerding (VGN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) (per 1 maart 2022)
R.H. (Ron) Harmsen (Overige zorgbranches)
R.B.M. (Rob) Jaspers (de Nederlandse GGZ)
B.A. (Boudewijn) Ponsioen (NVZ, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) (per 17 december 2022)
P.J. (Peter) Roctus (NVZ, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) (tot 1 oktober 2022)
J.A. (Lex) Staal (Sociaal Werk Nederland)
G.H.M. (Godfried) Verkerk (ActiZ, organisatie van zorgondernemers)