Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

10 Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers

De voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers heeft betrekking op de verplichtingen uit hoofde van extra pensioen en heeft een overwegend langlopend karakter. De deelnemers betreffen enkel actieve deelnemers in de sector. Wanneer men gepensioneerd is wordt ingekocht in het collectief. Slapers worden bij een uitdiensttreding ook ingekocht in het collectief. Per 31 december 2022 is de voorziening pensioenverplichtingen voor deelnemers gelijk aan € 34 miljoen (2021: € 53 miljoen). Het mutatieoverzicht van deze voorziening is opgenomen onder noot 20.