Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Bijlage 1: Performance PFZW (unhedged)

Bijlage 2: Strategische benchmarks

Bijlage 3: Annex IV SFDR

Nee, dit product promootte E/S-kenmerken, maar heeft niet duurzaam belegd.

Bijlage 4: Checklist code Pensioenfondsen

Bijlage 5: Specifieke commissies

A.J. (Joanne) Kellermann, voorzitter  J.J. (Jacqueline) Joppe, 2e plaatsvervangend voorzitter  E.M.A.

Bijlage 6: Begrippen en afkortingen

Actuele dekkingsgraad