Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

27 Bezoldiging

De bezoldiging van de bestuursleden bedraagt:

(bedragen x € 1 duizend)

2022

2021

 

Honoraria

Honoraria

Voorzitter

  

A.J. Kellermann, voorzitter

130

125

   

Bestuursleden, met reguliere en aanvullende vergoeding

  

P.A. de Bruijn (tot 1 oktober 2022)

81

100

J.M.J. Moors (tot 1 januari 2022)

-

94

J.J. Joppe

97

84

E.M.A. van der Weiden, plaatsvervangend voorzitter*

97

94

   

Bestuursleden, met reguliere vergoeding

  

A.F.P. Bakker (tot 1 februari 2022)

10

84

G.H. Bergsma (tot 1 januari 2022)

-

84

J. de Bruin*

86

84

C.L. Dert

86

84

A.B.J. ten Damme (per 1 september 2021)

86

28

P.J.J. Ferket (per 13 oktober 2022)**

69

-

L.F.A.M. Jansen*

86

84

O.M.C. Perik (tot 1 april 2021)

-

21

D. Schoenmaker (per 14 februari 2022)

76

-

M.H.A.C.J. Simons

86

84

P. Wolters

86

84

   

Totaal

1.076

1.134

  • *   De gelden worden overgemaakt aan de betreffende instanties waar de personen werkzaam zijn.
  • **   P.J.J. Ferket was voorafgaand aan de toetreding tot het bestuur per 13 oktober 2022 aspirant lid van het bestuur en ontving toen al een vergoeding.

De bestuursleden nemen uit hoofde van hun bestuursfunctie geen deel in de pensioenregeling van PFZW. Ze kunnen echter wel pensioen opbouwen uit andere of eerdere functies.

Met ingang van 1 januari 2022 is onderstaande vergoedingsregeling van kracht voor het bestuur. Deze vergoedingen kunnen afwijken van gerealiseerde vergoedingen zoals gepresenteerd in de tabel hierboven.

  • Voor de vergoeding van het bestuur wordt aangesloten bij het algemene maximum van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Deze wordt teruggerekend naar dagdelen. Jaarlijks worden de maxima aangepast bij ministeriële regeling (geïndexeerd). Voor 2022 was het algemene maximum € 216.000 (2021: € 209.000).

  • De vergoeding van de voorzitter bedraagt € 129.600 (2021: 125.400). Deze vergoeding is gebaseerd op tijdsbesteding van 3 dagen.

  • Bestuursleden ontvangen een gelijke vaste vergoeding van € 86.400 per jaar (2021: € 83.600). Deze vergoeding is gebaseerd op een tijdsbesteding van 2 dagen. Bestuursleden die tevens lid zijn van de Commissie Bestuurlijke Zaken ontvangen een jaarlijkse vergoeding ad € 97.200 (2021: € 94.050), gebaseerd op een tijdsbesteding van 2,25 dagen.

  • Indien een vacature tijdelijk wordt ingevuld door één van de andere bestuurders kan een aanvulling op de vergoeding worden toegekend.

De bezoldiging van de externe leden van de bestuurscommissies bedraagt:

(bedragen x € 1 duizend)

2022

2021

 

Honoraria

Honoraria

   

Raad van toezicht

85

86

Commissie van beroep

42

53

Pensioenraad

245

235

Pensioencommissie Plus

-

14

Commissie arbeidsvoorwaarde pensioen

92

29

   

Totaal

464

417

De bezoldiging van de directeur bedraagt:

(bedragen x € 1 duizend)

2022

2021

   

J.M. Landman

  

Salaris

178

175

Pensioenlasten

19

18

Sociale lasten

11

10

Overige kosten

20

22

Totaal

228

225

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is niet van toepassing op pensioenfondsen maar is voor PFZW wel richtinggevend in de bezoldiging. Net als voor de vergoeding van het bestuur wordt ook voor de bezoldiging van de directeur aangesloten bij de WNT. Voor de WNT zijn verschillende bezoldigingscomponenten van belang die zijn beschreven in de Uitvoeringsregeling WNT. De bezoldiging van de directeur op basis van deze bezoldigingscomponenten komt uit op € 216.000 (2021: € 214.000) en sluit daarmee aan bij de WNT-norm voor 2022 van € 216.000.

Aan de leden van het bestuur en de directeur zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.