Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

3.2 Vastgoed en infrastructuur

De samenstelling en het verloop van de post vastgoed en infrastructuur zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

Balanswaarde per 1 januari

Aankopen

Verkopen

Waarde- veranderingen

Balanswaarde per 31 december

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

- Indirecte vastgoedbeleggingen

35.115

7.676

(8.602)

(2.144)

32.045

- Infrastructuur- beleggingen

11.681

821

(20)

63

12.545

Subtotaal

46.796

8.497

(8.622)

(2.081)

44.590

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

- Indirecte vastgoedbeleggingen

6

-

(1)

-

5

- Infrastructuur- beleggingen

2

-

-

-

2

Subtotaal

8

-

(1)

-

7

      

Totaal 2022

46.804

8.497

(8.623)

(2.081)

44.597

Totaal 2021

38.095

24.459

(24.370)

8.620

46.804

Van de totale vastgoed- en infrastructuurbeleggingen is € 32.076 miljoen (2021: € 28.467 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen. PFZW past in de toelichtingen op de PGGM beleggingsfondsen het verslaggevingsbeginsel 'look through' toe. Daarbij wordt voor het opstellen van onderstaande overzichten gebruik gemaakt van relevante gegevens over de onderliggende posities van het betreffende beleggingsfonds.

Vastgoed

Onder vastgoed worden beursgenoteerde aandelen, indirecte beleggingen via deelnemingen, joint ventures en participaties of aandelen in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen die in beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd vastgoed beleggen, verantwoord.

De samenstelling van de vastgoedbeleggingen naar beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2022

31-12-2021

   

Beursgenoteerd

11.771

17.533

Niet beursgenoteerd

20.279

17.588

   

Totaal

32.050

35.121

De vastgoedbeleggingen per balansdatum zijn naar de volgende sectoren ingedeeld:

De categorie gemengd bestaat uit een mix van de sectoren winkels, industrie/logistiek, woningen of kantoren. De categorie overig bestaat uit onder meer parkeergarages, zorgwoningen en 'medical offices'.

Infrastructuur

Onder infrastructuur zijn indirecte beleggingen via deelnemingen, joint ventures en participaties in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen die in infrastructuur beleggen, verantwoord. Onder infrastructuur zijn eveneens directe beleggingen in projecten opgenomen die PFZW met één of meerdere mede-investeerders is aangegaan.

De samenstelling van de infrastructuurbeleggingen naar direct en indirect per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2022

31-12-2021

   

Direct

11.863

10.748

Indirect

684

935

   

Totaal

12.547

11.683

De infrastructuurbeleggingen per balansdatum zijn naar de volgende sectoren ingedeeld: