Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

17 Pensioenuitkeringen

(bedragen x € 1 miljoen)

2022

2021

   

Ouderdomspensioen (inclusief Flexpensioen)

(4.423)

(4.103)

Partnerpensioen

(431)

(409)

Wezenpensioen

(9)

(9)

Totaal pensioenregeling

(4.863)

(4.521)

   

Regeling arbeidsongeschiktheidspensioen

(76)

(77)

Regeling nettopartnerpensioen

-

-

   

Totaal

(4.939)

(4.598)

in het saldo van de pensioenuitkeringen is tevens een ontvangst vanuit herverzekeringen opgenomen van € 1,8 miljoen (2021: € 1,8 miljoen).