Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2022

(bedragen x € 1 miljoen)

2022

2021

   

Resultaat deelnemingen

(13)

6

Overig resultaat

68

37.712

   

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

55

37.718