Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

3.3 Aandelen en private equity

De samenstelling en het verloop van de posten aandelen en private equity zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

Balanswaarde per 1 januari

Aankopen

Verkopen

Waarde- veranderingen

Balanswaarde per 31 december

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

- Aandelen

84.345

1.419

(36.840)

(8.195)

40.729

- Private equity

21.842

13.731

(13.221)

(64)

22.288

Subtotaal

106.187

15.150

(50.061)

(8.259)

63.017

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

- Aandelen

15

-

(6)

(1)

8

- Private equity

6

2

(2)

-

6

Subtotaal

21

2

(8)

(1)

14

      

Totaal 2022

106.208

15.152

(50.069)

(8.260)

63.031

Totaal 2021

93.204

4.745

(16.381)

24.640

106.208

Van de totale aandelen- en private equity-beleggingen is € 57.170 miljoen (2021: € 99.459 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen. PFZW past in de toelichtingen op de PGGM beleggingsfondsen het verslaggevingsbeginsel 'look through' toe. Daarbij wordt voor het opstellen van onderstaande overzichten gebruik gemaakt van relevante gegevens over de onderliggende posities van het betreffende beleggingsfonds.

Aandelen

Onder aandelen zijn beursgenoteerde aandelen en participaties of aandelen in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen die overwegend in beursgenoteerde aandelen beleggen, verantwoord.

De samenstelling van de beleggingen in aandelen naar beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2022

31-12-2021

   

Beursgenoteerd

40.737

84.360

Niet-beursgenoteerd

-

-

   

Totaal

40.737

84.360

De beleggingen in aandelen per balansdatum zijn naar de volgende bedrijfstakken ingedeeld:

Private equity

Dit betreft onder meer beleggingen in durfkapitaal en overnames, die zowel direct als indirect via co-investeringen en fondsen plaatsvinden.

De samenstelling van de private equity beleggingen naar direct en indirect per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

31-12-2022

31-12-2021

   

Direct

4.151

5.054

Indirect

18.143

16.794

   

Totaal

22.294

21.848