Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

25.4 Resultaat op nettopartnerpensioen

(bedragen x € 1 miljoen)

2022

2021

   

Ontvangen premies (netto)

1

1

Koopsom overlijden

(1)

(1)

Overige resultaten

-

-

   

Resultaat op nettopartnerpensioen

-

-

Het resultaat op nettopartnerpensioen is afgerond € 1 miljoen. Deze regeling is in 2015 ingevoerd. Vanwege het netto-karakter van de regeling moet de financiering fiscaal hygiënisch zijn. Dit betekent dat er geen structurele financiële stroom vanuit de collectieve regeling naar de netto regeling mag zijn. Vanwege het kleine deelnemersbestand is het resultaat op nettopartnerpensioen volatiel.