Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Personalia

Bestuur

A.J. (Joanne) Kellermann, voorzitter

Leden, vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties

A.F.P. (Age) Bakker (tot 14 februari 2022)
P.A. (Petra) de Bruijn (tot 13 oktober 2022)
A.B.J. (André) ten Damme
J.J. (Jacqueline) Joppe, 2de plaatsvervangend voorzitter
P.J.J. (Peter) Ferket (per 13 oktober 2022)
D. (Dirk) Schoenmaker (per 14 februari 2022)
P. (Pascal) Wolters

Leden, vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties

J. (Jorick) de Bruin
C.L. (Cees) Dert (tot 1 januari 2023)
K.M. (Kim) Haasbroek (per 16 maart 2023)
L.F.A.M. (Leonne) Jansen
M.H.A.C.J (Mariëtte) Simons
E.M.A. (Ilse) van der Weiden, plaatsvervangend voorzitter

Raad van toezicht

J.M. (Jack) Buckens, voorzitter
J.M.L. (Jo) van Engelen
K.P. (Kees) Goudswaard
H. Kapteijn-Fokkens (van 1 januari 2022 tot 8 april 2022)
M.L.P.A. (Marie-Laurence) van der Steen-Jacquard (per 1 januari 2023)

Pensioenraad

Voorzitter

E.H. (Els) Swaab

ActiZ, organisatie van zorgondernemers

Leden (4)
P.A. (Paul) van Aken
A. (Anny) Hartstra (afgetreden per 15 september 2022)
A.P. (Petra) de Jongh (toegetreden per 15 september 2022)
J.A.J. (John) Moolenschot
J.A. (José) van Vliet-Eppinga

ANBO

Leden (2)
C.M. (Rina) Kleine
J.C.P. (Sjef) Marcelis

Plaatsvervangend lid
W.M. (Willem) Reijn

Belangenvereniging Pensioengerechtigden PFZW

Leden (1)
C.A.M. (Cees) Michielse

Plaatsvervangend lid
J. (Jaap) van der Spek

CNV Zorg en Welzijn

Leden (2)
R.M. (Ronald) de Rijke (afgetreden per 1 april 2022)
A. (Arie) Kasper (toegetreden per 1 juli 2022)
R. (Rian) Varkevisser

FBZ, Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek

Leden (2)
A.F.J.M. (Alexander) Crijns
J.W. (Jan Willem) le Fèbre

Plaatsvervangend lid
A.H. (Heleen) de Boer

FNV Zorg en Welzijn

Leden (10)
T. (Thom) Bijenhof (overleden op 3 december 2022)
M.M. (Marko) van den Boom
A.J. (Amerins) Dikken
S. (Soeredj) Hayer
F. (Frans) Mulder
J.W.H. (Jan Willem) Nieland
M. (Marianne) Nobel-den Haan
N.A. (Nils) van Teijlingen
L. (Leontine) Treur
T.G. (Ton) de Winter
F.E.J. (Frans) Zoons

Plaatsvervangend lid
A.P. (Anne) Vermeulen

Vertegenwoordigers pensioengerechtigden
Leden: 4
R. (Ria) Botter
E.H. (Lies) Kramer
A.R. (Pur) Purwanto
J.P.M. (John) Schrama

Plaatsvervangend lid
J.H. (Johan) Koop

De Nederlandse ggz

Leden (2)
T. (Tjitte) Alkema
J.D. (Dick) Voortman

NU'91, beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging

Leden (2)
J.H.M. (Marjos) Bardoel
G.R.J. (Govert) Droste

NVZ, vereniging van ziekenhuizen

Leden (2)
N.D. (Nils) Ellwanger
B.A. (Boudewijn) Ponsioen 

Sociaal Werk Nederland

Leden (2)
G.J. (Gerrit Jan) Hoogeland
G.A.P.M. (Edgar) Kannekens

Plaatsvervangend lid
J.J. (Jorrit) Berenschot

VGN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Leden (2)
H.T. (Hugo) Broekman
M.M.C. (Martijn) Koot

Bestuursbureau

J.M. (John) Landman, directeur
J.W.G. (Jan Willem) van Oostveen, plaatsvervangend directeur 

Commissie van beroep 

A.G. van Marwijk Kooy, voorzitter
A.R. Creutzberg, lid
P.S. Fluit, lid
W. Wille, plaatsvervangend lid

Sleutelfunctiehouders

Actuariële functie

S. (Stef) Vermeulen

Risicobeheerfunctie

C.H.A. (Coen) Weerkamp

Interne Auditfunctie

P.E. (Pieter) Braaksma

Externe compliance officer (in het kader van de gedragscode)

Nederlands Compliance Instituut

Reporting officer (in het kader van de klokkenluiderregeling)

P.A. (Petra) de Bruijn, voorzitter Commissie Integraal Risicomanagement (tot 1 september 2022)
A.B.J. (André) ten Damme, voorzitter Commissie Integraal Risicomanagement (per 1 september 2022)

Actuaris

Waarmerkend actuaris; R.T. (Rob) Schilder, verbonden aan Willis Towers Watson

Onafhankelijke accountant

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Vertrouwenspersoon

Adinda Lammens