Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

25.3 Resultaat op pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

(bedragen x € 1 miljoen)

2022

2021

   

Werkelijke pensioenuitkeringen

(4.939)

(4.598)

   

Onttrekking voor pensioenuitkering uit technische voorziening

  

- Pensioenregeling

4.861

4.486

- Arbeidsongeschiktheidspensioen

73

73

   

Resultaat op pensioenuitkeringen

(5)

(39)

   

Werkelijke pensioenuitvoeringskosten

(124)

(115)

   

Kostenopslag premiebijdrage

  

- Pensioenregeling

45

43

- Arbeidsongeschiktheidspensioen

2

3

   

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten

  

- Pensioenregeling

97

90

- Arbeidsongeschiktheidspensioen

2

1

   

Resultaat op pensioenuitvoeringskosten

22

22

   

Totaal

17

(17)

Het negatieve resultaat op pensioenuitkeringen is € 5 miljoen. Het resultaat op pensioenuitvoeringskosten is € 22 miljoen positief.