Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Klimaatverandering

We willen allemaal oud worden in een wereld waarin we prettig kunnen leven. Een leefbaar klimaat is daarvoor een eerste vereiste. Klimaatverandering is al jaren een zorg. Een onleefbaar klimaat zorgt namelijk voor grote economische problemen. Als grote gebieden in de wereld onleefbaar worden, moeten mensen vluchten uit hun vertrouwde omgeving. Wanneer mislukte oogsten zorgen voor honger, heeft dat ook economisch grote gevolgen. Wij hebben als belegger dus ook een financieel belang bij het tegengaan van klimaatverandering.

Klimaatverandering is een steeds groter risico voor het behalen van rendement. Als grote wereldwijde belegger met een gespreide portefeuille, verwachten wij dat klimaatverandering en de energietransitie impact hebben op onze beleggingen. Daarom identificeren we de klimaatrisico's voor al onze beleggingen, zodat we daar rekening mee kunnen houden en op tijd maatregelen kunnen nemen.

De relatie tussen klimaatverandering en beleggen is tweeledig. Enerzijds hebben onze beleggingsbeslissingen een impact op het klimaat. Wij voelen daardoor een maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze negatieve impact op het klimaat te verminderen. Daarnaast heeft klimaatverandering - en maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan - invloed op de waarde van onze beleggingen. Het is belangrijk dat wij deze effecten begrijpen en erop inspelen.