Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Beleggen in SDG’s

Een goed pensioen is meer waard in een leefbare wereld. Wij voelen daarom de verantwoordelijkheid om met onze beleggingen een positieve bijdrage te leveren aan een leefbare, meer duurzame wereld en daarbij onze negatieve impact zo klein mogelijk te houden.

Hier zetten wij ons voor in door het pensioengeld te beleggen in ondernemingen en projecten die oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken en die een positieve impact hebben op mens en milieu.

We hebben binnen onze impactbeleggingen twee focusgebieden gekozen. Die sluiten aan bij wat onze deelnemers belangrijk vinden en dragen ook bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen, de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties (VN). We richten ons op beleggingen die klimaatverandering tegengaan (zoals schone energie), beleggingen die bijdragen aan meer en schoner drinkwater, beleggingen in gezondheidszorg en in voedselzekerheid.

De beleggingen die bijdragen aan de SDG’s laten we in 2025 groeien naar 20% van alle beleggingen. In 2030 willen we dit verhogen naar minimaal 30%, waarvan de helft belegd wordt in klimaatoplossingen. Zo zorgt PFZW samen met werkgevers, sociale partners en deelnemers voor een goed collectief pensioen en dragen we met duurzame beleggingen bij aan een leefbare wereld.

Onze bijdrage aan de werelddoelen: Sustainable Development Investments

We hebben in kaart gebracht hoe het pensioengeld van onze deelnemers bijdraagt aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Eind 2022 hadden we 21,5% (€ 46,7 miljard) van het totaal belegde vermogen belegd in projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. We noemen deze beleggingen Sustainable Development Investments (SDI's).

SDI in de praktijk:
beleggen in het duurzaamste warmtenet van Nederland

Een mooi voorbeeld van een klimaatbelegging is het warmtebedrijf Ennatuurlijk. Met het geld dat wij in Ennatuurlijk beleggen, stellen we Ennatuurlijk in staat het duurzaamste warmtenet van Nederland aan te leggen.

SDI in de praktijk:
beleggen in de zorg

PFZW belegt het pensioen van deelnemers die werken in de sector zorg en welzijn. Wij hebben daardoor een sterk belang bij beleggingen in deze sector. Een voorbeeld is een belegging in technologie voor nierdialyse die minder belastend is voor de patiënt en de hoge kosten van het proces verlaagt.

Onze impact 

In 2022 heeft PFZW de impact gemeten van de SDI-beleggingen in onze zeven focus-SDG’s. In dit verslag rapporteren wij deze impact, rekening houdend met ons eigen aandeel in deze beleggingen. Naast het financiële rendement berekenen we dus ook de maatschappelijke impact van deze beleggingen en geven we aan hoe de beleggingen hebben bijgedragen aan de zeven SDG’s waar wij ons op richten.

Beleggen met impact: een uitdaging

Of onze beleggingen genoeg geld opleveren, kunnen we op dagelijkse basis zien, dat is namelijk ons financieel rendement. Maar het maatschappelijke rendement is moeilijker te meten. De grootste uitdaging is het gebrek aan data. Samen met andere partijen ontwikkelen we daarom methodes om het maatschappelijk rendement in kaart te brengen.