Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Invloed uitoefenen

Wij geloven in de sturende kracht van geld. Als aandeelhouder zijn wij daarom betrokken bij de bedrijven waarin we beleggen. Door onze invloed uit te oefenen, dragen we bij aan een beter financieel en maatschappelijk rendement van onze beleggingen. Zo zetten we niet alleen in op een goed rendement, maar leveren we ook een zinvolle bijdrage op het gebied van milieu, mensenrechten en goed ondernemingsbestuur. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat toekomstbestendige bedrijven bijdragen aan een beter pensioen.

Door in gesprek te gaan met bedrijven, te stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen en juridische procedures te voeren, sporen wij bedrijven aan om verder te verduurzamen. Vanwege de toenemende zorgen over klimaatverandering en de rol die de energiesector daarin speelt zijn we in 2022 intensiever in gesprek gegaan met olie- en gasbedrijven. In 2024 willen we alleen nog maar beleggen in olie- en gasbedrijven die zich aantoonbaar en controleerbaar aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs. We maken met met duidelijke doelen en mijlpalen vooraf kenbaar wat we van fossiele bedrijven verwachten in combinatie met strakke deadlines en gevolgen voor het niet (tijdig) realiseren van voortgang. Ook stemmen we bij aandeelhoudersvergaderingen en stemmen we mee met resoluties van bijvoorbeeld Follow This . De bedrijven die niet voldoende stappen nemen om in lijn te komen met het Klimaatakkoord van Parijs, die verkopen we. Sinds de start van het programma hebben twee bedrijven duidelijke vooruitgang geboekt.

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Per jaar brengen we op zo'n 5.900 aandeelhoudersvergaderingen onze stem uit. We werken zoveel mogelijk samen met andere aandeelhouders om de invloed te vergroten. Voor het uitbrengen van onze stem kijken we of de bedrijven hun medewerkers goed behandelen en rekening houden met het milieu en de maatschappij. Dit doen we op basis van ESG-factoren. ESG staat voor Environmental, Social en Governance (milieu, maatschappij en goed bestuur) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging.

In gesprek met ondernemingen

We zijn als actief aandeelhouder betrokken bij de bedrijven waarin we beleggen. Niet alleen om bedrijven beter te laten renderen, maar ook om ze aan te sporen verder te verduurzamen. Wij vinden dat ondernemingen gebaat zijn bij kritische, actieve aandeelhouders die ondernemingen prikkelen tot meer sturing op duurzaamheid. Wij stellen doelen op met beoogde verbeteringen voor de bedrijven waarmee wij in gesprek gaan. Door daarbij samen te werken met andere institutionele beleggers vergroten wij onze invloed.

IMVB Diepe Spoor: in gesprek met bedrijven over mensenrechten

In 2022 is opnieuw engagement gevoerd met de bedrijven die deel uitmaken van het zogenoemde IMVB Diepe Spoor, een samenwerking die voortvloeit uit het IMVB-convenant tussen ngo’s, vakbonden, de Nederlandse regering en verschillende Nederlandse pensioenfondsen. Zo zijn we in gesprek gegaan met bedrijven die gebruikmaken van mica, een grondstof die vaak in verband wordt gebracht met kinderarbeid.

In gesprek met bedrijven over klimaatverandering

Klimaatverandering bedreigt de toekomstige levensvatbaarheid van veel van de ondernemingen waarin wij beleggen, de prestaties van onze portefeuille en het algemene welzijn van de samenleving. We verwachten daarom van CO2-intensieve ondernemingen dat zij beleid maken dat in lijn is met het Parijsakkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius.

In gesprek met Tyson Foods over OESO-schending

In 2022 hebben we in het kader van de schendingen van internationale OESO-normen in totaal 55 ondernemingen aangesproken, waaronder Tyson Foods Inc. Tyson is genoemd in verschillende mededingingszaken in verband met prijsafspraken voor haar producten. In 2022 waren wij in gesprek met de Chief Compliance Officer van de onderneming om te horen hoe zij, na schikking van zaken uit het verleden, toekomstige incidenten zou voorkomen. De onderneming legde uit hoe zij haar Global Antitrust Policy verbeterde, onder andere gebaseerd op richtlijnen van de United States Department of Justice Antitrust Division. Na de aanbevelingen van PFZW publiceerde de onderneming het vernieuwde Global Antitrust Policy op de website. De implementatie van het beleid blijven wij monitoren.

Engagement staatsgreep Myanmar

Op 30 maart 2021 publiceerden de ngo Justice for Myanmar en diverse Nederlandse media een rapport over de relatie tussen verschillende bedrijven waarin wij beleggen en het leger van Myanmar, dat eerder dat jaar de Myanmarese regering met een gewelddadige staatsgreep omver had geworpen. Ondanks verscheidene pogingen van onze kant was een Indiase defensieonderneming niet bereid om de bevindingen van ‘Justice for Myanmar’ met ons te bespreken. Wij hebben dit bedrijf daarom eind 2021 uitgesloten. In 2022 heeft daarnaast het Japanse energiebedrijf Eneos besloten zich uit Myanmar terug te trekken.

Juridische procedures

In sommige gevallen is het nodig om juridische procedures te voeren. Zo voert onze uitvoeringsorganisatie namens ons juridische procedures om bijvoorbeeld beleggingsverliezen bij bedrijven te verhalen of om goede bedrijfsvoering af te dwingen. Door juridische stappen te nemen kunnen we tevens een signaal aan de markt afgeven wanneer we gedrag zien wat onacceptabel is.