Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Klimaatverandering

We willen allemaal oud worden in een wereld waarin we prettig kunnen leven. Een leefbaar klimaat is daarvoor een eerste vereiste. Klimaatverandering is al jaren een zorg. Een onleefbaar klimaat zorgt namelijk voor grote economische problemen. Als grote gebieden in de wereld onleefbaar worden, moeten mensen vluchten uit hun vertrouwde omgeving. Wanneer mislukte oogsten zorgen voor honger, heeft dat ook economisch grote gevolgen. Wij hebben als belegger dus ook een financieel belang bij het tegengaan van klimaatverandering.

Klimaatverandering in ons beleggingsbeleid

PFZW wil deelnemers een goed pensioen bieden in een leefbare wereld. Het duurzaam beleggingsbeleid van PFZW en ons klimaatplan zijn hierop gericht. Niet alleen voor nu, maar ook voor de verre toekomst. Een groot deel van de pensioenrechten die deelnemers nu opbouwen wordt namelijk pas uitgekeerd na 2050. PFZW heeft daarom in 2022 opnieuw de klimaatdoelen aangescherpt. We streven naar een klimaatneutrale portefeuille in 2050, in lijn met een scenario van maximaal 1,5 graden opwarming van de aarde.

Sustainable Development Investments: investeren in het klimaat 

PFZW levert via de Sustainable Development Investments (SDI's) een positieve bijdrage aan een duurzame wereld. Hier zetten wij ons voor in door het pensioengeld te beleggen in ondernemingen en projecten die oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken en die een positieve impact hebben op de wereld.

Eind 2022 hadden wij € 33,1 miljard belegd in ondernemingen die positief bijdragen aan een beter klimaat. Dit zijn onder andere beleggingen in klimaatoplossingen, green bonds, windmolen- en zonnepanelenparken, duurzaam vastgoed en herverzekeringen tegen schade door weersomstandigheden die zijn veroorzaakt door klimaatverandering. Lees hier meer over onze SDI-beleggingen in klimaatoplossingen.

Klimaatrisico's in kaart

Sinds een aantal jaren zijn beleggers zich steeds meer gaan realiseren dat klimaatverandering een financieel risico vormt voor de beleggingsportefeuille. Ook regelgevers en toezichthouders besteden steeds meer aandacht aan klimaatverandering. Nieuwe regelgeving vereist integratie van klimaat-en duurzaamheidsrisico's in het bestaande risicomanagement. Omdat ook wij ervan overtuigd zijn dat klimaatverandering en de energietransitie impact hebben op onze beleggingen, benoemen we de klimaatrisico's voor al onze beleggingen.

Visie op fossielvrij beleggen

Ook wij worden steeds vaker aangesproken door organisaties die vinden dat we niet langer moeten beleggen in fossiele energiebedrijven. Onze overtuiging is dat het gebruikmaken van onze stem als aandeelhouder meer effect heeft dan het verkopen van onze belangen.

Minder CO2

In 2019 ondertekende PFZW het Klimaatcommitment van de financiële sector. Via het Klimaatcommitment levert de sector een bijdrage aan het Nederlandse Klimaatakkoord en aan het Klimaatakkoord van Parijs. Ondertekenaars hebben zich gecommitteerd om jaarlijks te rapporteren over het CO2-gehalte van hun beleggingen en financieringen. Ook hebben zij in 2022 hun actieplannen en reductiedoelstellingen voor 2030 bekend gemaakt