Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Een goed pensioen in een leefbare wereld

PFZW wil iedereen in zorg en welzijn nu en in de toekomst een goed pensioen bieden. Een pensioen waarvan u kunt genieten in een leefbare wereld. Daarom letten we bij onze beleggingsbeslissingen op rendement, risico, kosten én de prestaties van deze beleggingen op het gebied van duurzaamheid.

Rekening houden met duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van ons beleggingsbeleid. We beleggen met zorg voor mens, maatschappij en milieu. Dat doen we met de overtuiging dat duurzaamheid bijdraagt aan, en samengaat met financieel rendement.

We sluiten aan bij de doelstelling van de Verenigde Naties. Deze stelt dat voor een leefbare, duurzame wereld in 2030 alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, ofwel Sustainable Development Goals (SDG’s), behaald moeten zijn. Hierbij willen we ons extra inzetten voor zeven SDG’s die passen bij de twee belangrijkste focusgebieden van de mensen die bij ons pensioen opbouwen: mens & gezondheid en klimaat.

Joanne Kellermann,

bestuursvoorzitter PFZW

De zeven SDG’s die passen bij de twee belangrijkste focusgebieden van onze deelnemers.

Bijdrage aan een duurzame wereld

PFZW wil een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld. Dit doen wij op twee manieren.

  1. Allereerst vergroten we onze positieve impact en willen we duurzame ontwikkeling stimuleren. Dit doen we door 20% van ons geld te beleggen in ondernemingen die bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), door onze beleggingen met zogenaamde impact op de gekozen 7 SDG’s te verdubbelen en door de CO2-voetafdruk van onze beleggingen te verkleinen.

  2. Daarnaast zorgen we ervoor dat negatieve gevolgen voor mens en milieu bij onze beleggingen zoveel mogelijk worden voorkomen en/of beperkt. Wij stellen daarom minimumeisen aan ondernemingen waaraan we het pensioenvermogen van onze deelnemers toevertrouwen.

In dit verslag kijken we terug op de resultaten die we behaalden in 2022. Over de uitdagingen hierbij rapporteren we transparant.

Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter PFZW

‘Een goed pensioen is niets waard in een wereld die niet leefbaar is.’

Belangrijke ontwikkelingen in 2022

Het jaar 2022 stond in het teken van de oorlog in Oekraïne. Het was ook het jaar van toenemende zorgen over oplopende kosten van het dagelijkse leven. Ook was er veel aandacht voor het gebruik van fossiele energie en klimaatverandering.

Ons beleid

PFZW wil in 2025 een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de wereld. Hoe wij dit invullen leggen we uit in ons Duurzaam Beleggingsbeleid 2025 . Dit beleggingsbeleid sluit aan bij huidige maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de energietransitie en toenemende zorgen over het klimaat en biodiversiteit. PFZW wil hier niet alleen bij aansluiten, maar hierin ook sturen via een gerichte inzet van het pensioengeld dat ons is toevertrouwd en het beschikbaar stellen van onze expertise in samenwerking met anderen.

Wat is duurzaam beleggen?
Wat is beleggen?
Hoe wij georganiseerd zijn

Het bestuur van PFZW, specifiek de commissie beleggingen (CB), is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleggingsbeleid. Er zijn duidelijke interne controles die ons in staat stellen de uitvoering van ons beleid aan en bij te sturen.

Resultaten duurzaam beleggen 2022