Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Wij stellen grenzen

Vanuit de identiteit en normen en waarden van PFZW stellen we duidelijke grenzen  aan de beleggingen. Dit is geen rendement-risico-afweging, maar een harde ondergrens. Zo beleggen we niet in controversiële wapens, tabak, kolen en teerzand en hebben wij onze eisen voor olie- en gasondernemingen verhoogd in 2022. Ook beleggen we niet in staatsobligaties van landen die onderworpen zijn aan sancties van de VN Veiligheidsraad en/of de Europese Unie. Wij sluiten ook ondernemingen uit in geval van verhoogde ESG-risico's. Dan proberen wij wel eerst verbeteringen te realiseren door een dialoog met de onderneming aan te gaan.

In 2022 beleggen we niet langer in 180 ondernemingen omdat ze deel uitmaakten van de productgroepen die we hebben uitgesloten.

PFZW verkoopt beleggingen in Rusland

De Russische belangen op publieke markten (aandelen, staatsobligaties en krediet) zijn voor een groot gedeelte afgebouwd. Lokale aandelenmarkten in Rusland zitten voor buitenlandse partijen nog steeds op slot. Het ziet er niet naar uit dat hier op korte termijn verandering in komt. In overleg met de externe managers die deze Russische beleggingen beheren, onderzoekt PGGM de mogelijkheden om deze te verkopen zodra dat kan.

Productuitsluitingen

Wij beleggen niet in ondernemingen die controversiële wapens, tabak, steenkool en teerzand produceren. In 2022 zijn de omzetnormen voor de productie van kolen en teerzandolie aangescherpt tot respectievelijk 5% en 1%. In 2022 heeft PFZW belangen in 54 kolenproducerende ondernemingen en 2 teerzandolie ondernemingen verkocht.

IMVB-convenant 

De maatschappelijke en milieu-impact van het kapitaal dat we beleggen voor onze deelnemers is aanzienlijk. Wij kunnen zo een positieve bijdrage aan een duurzame wereld stimuleren, maar hebben ook de verantwoordelijkheid om negatieve impact te minimaliseren. Met negatieve impact bedoelen wij negatieve gevolgen (schade) voor individuen, werknemers, gemeenschappen en het milieu. PFZW ziet dit als een zeer belangrijk onderwerp.

Daarom hebben wij op 20 december 2018, samen met 69 andere pensioenfondsen, het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-)convenant ondertekend. Dit convenant is gebaseerd op de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Het convenant is in 2022 afgerond.

Misstanden opsporen via OESO-screen

PFZW belegt wereldwijd in een groot aantal bedrijven. Bij sommige van deze bedrijven komen misstanden voor, niet zelden in de toeleveringsketen. Om deze ondernemingen te identificeren en te beoordelen op hun negatieve impact op mens en milieu, is PFZW in 2020 gestart met een aangescherpte ESG-screening op maatschappelijke verantwoordelijkheid van alle beleggingen.