Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Onze bijdrage aan de werelddoelen: Sustainable Development Investments

We hebben in kaart gebracht hoe het pensioengeld van onze deelnemers bijdraagt aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Eind 2022 hadden we 21,5% (€ 46,7 miljard) van het totaal belegde vermogen belegd in projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. We noemen deze beleggingen Sustainable Development Investments (SDI's).

Het SDI-volume groeide procentueel door de aankoop van nieuwe SDI-beleggingen en door een lager totaal belegd vermogen in 2022 (de noemer).