Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Hoe wij georganiseerd zijn

PFZW is hét pensioenfonds van, voor en door de sector zorg en welzijn. Werknemers, werkgevers en sociale partners zorgen bij PFZW samen voor een goed collectief pensioen in een leefbare wereld.

We zijn een stichting zonder winstoogmerk. Wij zijn opgericht door de sociale partners uit de sector zorg en welzijn. PFZW heeft een Pensioenraad, een bestuur met verschillende commissies, een bestuursbureau en een raad van toezicht.

* De commissie arbeidsvoorwaarde pensioen (CAP) is pas ingericht per 1 januari 2022 en derhalve niet opgenomen in de structuur per ultimo 2021.

Het bestuur van PFZW bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties en een vertegenwoordiger van gepensioneerden. Het bestuur laat zich ondersteunen door het bestuursbureau. Bijvoorbeeld bij beleidsvorming en bij de uitbesteding aan uitvoeringsorganisatie PGGM.

De Pensioenraad is een belangrijk orgaan binnen PFZW. Het bestuur legt verantwoording af aan de Pensioenraad, die de deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers vertegenwoordigt.

De commissies houden toezicht op en ondersteunen het bestuur. Zij houden zich onder meer bezig met het integraal risicomanagement, de beleggingen en de pensioenregeling. Daarnaast is er een commissie van beroep en een commissie van bezwaar.

Het bestuur benoemt de raad van toezicht op basis van een bindende voordracht van de Pensioenraad. Deze raad bestaat uit drie onafhankelijke leden en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de gang van zaken bij het pensioenfonds.

Verantwoordelijkheden en waarborging kennis verantwoord beleggen

Het bestuur van PFZW, specifiek de commissie beleggingen (CB), is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleggingsbeleid. Er zijn duidelijke interne controles die ons in staat stellen de uitvoering van ons beleid aan en bij te sturen. Zo staat het bestuursbureau continu in contact met onze uitvoeringsorganisatie PGGM. Op grote dossiers is het bestuur zelf nauw betrokken bij de aansturing. Bovendien rapporteert PGGM regelmatig aan het bestuur en het bestuursbureau over hun activiteiten. Dit doen zij onder andere op periodieke overlegmomenten en klantrapportages. Het bestuur heeft te allen tijde de bevoegdheid om specifieke keuzes te maken met betrekking tot beleid of de uitvoering hiervan.

Om zorg te dragen voor een adequaat kennisniveau is er aandacht voor kennis van duurzaam beleggen in de opleiding en de benoeming van bestuurders. Zo hebben in 2021 meerdere bestuurders een opleiding van de Principles of Responsible Investment (PRI) over verantwoord beleggen voltooid. In de Commissie Beleggingen (CB) beschikt Cees Dert over een masteropleiding Environmental Science. Met ingang van februari 2022 zal Dirk Schoenmakers Age Bakker (bestuurslid en voorzitter CB) vervangen. Dirk Schoenmaker is hoogleraar Finance aan de Rotterdam School of Management en ook directeur van het Erasmus Platform for Sustainable Value Creation aan de Erasmus Universiteit. Met Dirk Schoenmaker halen we iemand binnen die in de wetenschappelijke wereld zijn sporen heeft verdiend op het gebied van beleggen en duurzaamheid. Hij zal in zijn rol als voorzitter van de Commissie Beleggingen hoofdverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het Duurzaam Beleggingsbeleid 2025.

Vanuit de Raad van Toezicht is Jo van Engelen ook Chaired Professor of Integrated Sustainable Solutions aan de TU Delft.