Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Belangrijke ontwikkelingen in 2021

In 2021 bleef COVID-19 ons bestaan beheersen. Ook nam de druk vanuit onze stakeholders toe om duurzaam te beleggen.

Maatschappelijke druk

De wijze waarop ondernemingen en beleggers met ESG-factoren omgaan, is in toenemende mate onderwerp van maatschappelijke discussie. De druk vanuit onze stakeholders en deelnemers neemt toe om onze rendementen duurzaam te realiseren. Ook wij merken deze maatschappelijke druk. Zo ontvingen we in 2021 een brief van Milieudefensie. Niet omdat we zelf veel CO2 uitstoten, maar omdat wij als grote pensioenbelegger investeren in bedrijven die dat doen. Milieudefensie roept ons op een actieplan te maken om de beleggingen in fossiele bedrijven te stoppen. Ook protesteerden actievoerders meerdere keren bij ons in Zeist tegen investeringen in fossiele energie en namen we ruim 13.000 handtekeningen in ontvangst.

We willen dat ons duurzaam beleggingsbeleid, waaronder onze aanpak van klimaatverandering, aansluit bij de verwachtingen van deelnemers en stakeholders. Daarom gaan we hierover in gesprek. In 2021 is intensief dialoog gevoerd met diverse stakeholders. Zo gingen we het gesprek aan met actievoerders om elkaars standpunten beter te begrijpen. Ook voerden we een constructief gesprek met Oxfam Novib over onze fossiele beleggingen en raadpleegden we de ABRI, ons onafhankelijke adviesorgaan, over onze klimaatstrategie.

De toenemende zorg over klimaatopwarming en de rol die de CO2-intensieve fossiele energiesector daarbij speelt, leidde eind 2021 tot een aanscherping van het beleggingsbeleid van PFZW. Deze aanscherping komt erop neer dat we de komende twee jaar stoppen met beleggen in ondernemingen in de fossiele energiesector die geen concreet plan hebben om zich te houden aan het Klimaatakkoord van Parijs. De verkoop gaat stapsgewijs, waarbij we in 2024 alleen nog belegd zijn in bedrijven die een overtuigende en navolgbare energietransitie hebben ingezet in lijn met ‘Parijs’. Maar we willen niet alleen bedrijven ‘op de vingers tikken’. We willen ook een positieve impact hebben op het klimaat en de wereld. Daarom is ons doel om in 2025 ongeveer 50 miljard euro - een vijfde van ons vermogen - geïnvesteerd te hebben in beleggingen met een positieve impact. Lees hier meer over onze impactbeleggingen.

COVID-19

Het afgelopen jaar stond net als 2020 in het teken van de COVID-19 pandemie. Onze sector zorg en welzijn kenmerkte zich door grote contrasten: stilte bij organisaties in cultuur en sport en grote drukte in de zorg. Daarnaast zorgde COVID-19 voor meer verzuim en grotere personeelskrapte in de zorg. Het verzuim in de zorgsector nam in 2021 toe met 6,7% ten opzichte van 2020.

Onze beleggingen werden in 2021 minder geraakt door COVID-19 dan in 2020. De economie herstelde wereldwijd sneller dan verwacht en het rendement op ons vermogen kwam uiteindelijk uit op 8,2%, waarmee 2021 als een gemiddeld beleggingsjaar kan worden gezien. De gestegen rente en de zich herstellende economie zorgden in 2021 voor een langzame verbetering van onze financiële situatie, waardoor onze beleidsdekkingsgraad in 2021 steeg van 88,3% naar 99,7%. Dit was niet voldoende om de pensioenen mee te laten groeien met de prijsinflatie.

Europese regels duurzaamheid

Het onderwerp duurzaamheid staat bij (inter)nationale regelgevers en toezichthouders in de financiële sector hoog op de agenda. Zo werd in 2021 de SFDR-verordening van kracht. Deze Europese wetgeving verplicht PFZW om informatie te verschaffen aan deelnemers over duurzaamheid in beleggingen. Dit moet leiden tot grotere transparantie door bedrijven, pensioenfondsen en beleggers over de mate van duurzaamheid van hun bedrijfsvoering of beleggingen. In ons jaarverslag en op onze website vertellen we meer over hoe we daar invulling aan hebben gegeven.