Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
}

Invloed uitoefenen

Wij geloven in de sturende kracht van geld. Als aandeelhouder zijn wij daarom betrokken bij de bedrijven waarin we beleggen. Door onze invloed uit te oefenen, dragen we bij aan een beter financieel en maatschappelijk rendement van onze beleggingen. Zo zetten we niet alleen in op een goed rendement, maar leveren we ook een zinvolle bijdrage op het gebied van milieu, mensenrechten en goed ondernemingsbestuur. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat toekomstbestendige bedrijven bijdragen aan een beter pensioen.

Door in gesprek te gaan met bedrijven, te stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen en juridische procedures te voeren, sporen wij bedrijven aan om verder te verduurzamen. Vanwege de toenemende zorgen over klimaatverandering en de rol die de energiesector daarin speelt zijn we in 2022 intensiever in gesprek gegaan met olie- en gasbedrijven. In 2024 willen we alleen nog maar beleggen in olie- en gasbedrijven die zich aantoonbaar en controleerbaar aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs. We maken met met duidelijke doelen en mijlpalen vooraf kenbaar wat we van fossiele bedrijven verwachten in combinatie met strakke deadlines en gevolgen voor het niet (tijdig) realiseren van voortgang. Ook stemmen we bij aandeelhoudersvergaderingen en stemmen we mee met resoluties van bijvoorbeeld Follow This . De bedrijven die niet voldoende stappen nemen om in lijn te komen met het Klimaatakkoord van Parijs, die verkopen we. Sinds de start van het programma hebben twee bedrijven duidelijke vooruitgang geboekt.