Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voorwoord

Een goed en betaalbaar pensioen is niks waard in een wereld die niet leefbaar is. PFZW belegt daarom duurzaam. Dat wil zeggen: met zorg voor mens, maatschappij en milieu. Er is ook een puur zakelijke reden om dat te doen. Wij zijn ervan overtuigd dat ondernemingen en sectoren die fatsoenlijk met mensen en het milieu omgaan, uiteindelijk de beste overlevingskansen hebben en vaak de best geleide bedrijven zijn. Dat vertaalt zich op termijn ook in goede financiële resultaten. Zo zorgen we voor financieel rendement én maatschappelijk rendement. Die kunnen prima hand in hand gaan. En dat is belangrijk, want we beleggen met als doel u een zo goed mogelijk pensioen te kunnen bieden.

Duurzaam beleggen is daarom nadrukkelijk verankerd in ons beleggingsbeleid. In ons Integraal beleid en instrumentarium Verantwoord Beleggen  beschrijven we in meer detail wat we willen bereiken met verantwoord beleggen, welke instrumenten we hiervoor inzetten en waarom.

Peter Borgdorff
Directeur PFZW