Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Waarom beleggen we nog in fossiele energie?

In mei 2020 hield het Nederlands-Britse energiebedrijf Shell zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Die bijeenkomst was vanwege de coronamaatregelen dit jaar online. Ook wij lieten ons daar als belegger in Shell vertegenwoordigen, samen met een aantal andere grote Nederlandse beleggers. Voor ons een moment om nog eens stil te staan bij de vraag waarom we nog beleggen in bedrijven die fossiele energie produceren.

Die vraag is van belang. Want het gebruik van fossiele energie bedreigt ons klimaat: het klimaat waarin wij leven verandert in rap tempo en over de hele wereld. Bosbranden, overstromingen, zware regenval en uitzonderlijke droogte en hitte teisteren grote delen van de wereld. Ze kosten mensenlevens, bedreigen kustgebieden en brengen de wereldwijde voedselvoorziening schade toe. Klimaatverandering bedreigt ons dus allemaal.

Wat doen we aan het klimaat?

We werken bij PFZW op drie fronten aan een beter klimaat. Allereerst investeren we in schone energie. Dat levert geld op voor uw pensioen én zorgt voor een schonere wereld. Ten tweede dringen we de CO2-uitstoot van onze beleggingsportefeuille terug. We zorgen allemaal voor CO2-uitstoot: door te eten, te reizen, te wonen en te leven. Hetzelfde geldt voor bedrijven: allemaal stoten ze CO2 uit. Wij proberen die uitstoot te verlagen door de op dit gebied slechtst presterende bedrijven van de hand te doen, en andere bedrijven te stimuleren CO2-efficiënter te produceren.

Een derde weg die we kiezen, is dat we energiebedrijven stimuleren schoner te produceren en over te stappen op de productie van duurzame energie zoals elektriciteit uit zon en wind. We moeten naar een fossielvrije economie, dat is duidelijk. Maar die overgang kost tijd. Dat betekent dat we de komende decennia nog deels, maar in steeds mindere mate, afhankelijk zullen zijn van fossiele energie. PFZW belegt nog in bedrijven die actief zijn in deze oude energiesector. De invloed die we daar hebben als aandeelhouder, gebruiken we om deze sector aan te sporen tot meer duurzaamheid en een versnelde overgang naar een schone energieproductie. We zouden ook uit deze sector kunnen stappen. Dan houden we misschien schone handen, maar we zijn dan ook onze invloed kwijt. Wij geloven niet dat de wereld daar schoner van wordt.

We beleggen dus nog in Shell. Dankzij actieve aandeelhouders die een schonere wereld nastreven, is Shell nu wereldwijd een van de beter presterende fossiele-energiebedrijven als het gaat om duurzaamheid. Maar er is ook nog steeds veel dat beter kan en moet. Daar blijven we Shell op aanspreken.