Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Goed pensioen

De ambitie om onze deelnemers een goed pensioen te bieden, stond in 2019 wederom onder druk. Door de lage rentestand was er lange tijd een dreiging van verlaging van de pensioenen. Eind december 2019 was de actuele dekkingsgraad 99,2%, voldoende om niet te hoeven verlagen. Maar onvoldoende om de pensioenen te kunnen ïndexeren. Ook voor de komende jaren blijft een verlaging dreigen en verwachten we niet te kunnen indexeren. 

De groei in het aantal deelnemers en werkgevers zette in 2019 door. Het aantal premiebetalende deelnemers steeg met 4% tot 1.287.600. Er was toename in bijna alle grote deelsectoren. Het aantal aangesloten werkgevers nam in 2019 met 700 toe en ligt nu op 25.400. De groei was het sterkst in de sectoren gehandicaptenzorg en thuiszorg. Ook het aantal uitgekeerde pensioenen steeg in 2019 verder. Door het vastzetten van de AOW-leeftijd op 66 jaar en 4 maanden (pensioenakkoord) stijgt het aantal uit te keren ouderdomspensioenen de komende twee jaar nog sneller dan eerder verwacht.

Ons beleggingsresultaat in 2019 was bovengemiddeld. Al in het begin van het jaar maakten de aandelenbeurzen een groot deel van de koersverliezen van eind 2018 goed. Later zorgde het vooruitzicht op een handelsovereenkomst tussen China en de Verenigde Staten voor nog meer koerswinsten. Uiteindelijk eindigden we 2019 met een rendement van 18,8%.

De kosten per deelnemer zijn in 2019 gedaald naar € 61,70. PFZW streeft ernaar dat deze kosten eind 2020 lager zijn dan € 60. Door noodzakelijke IT-investeringen in de komende jaren is deze doelstelling uitdagend.