Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bedrijfsvoering

Drie thema’s kwamen regelmatig terug aan de bestuurstafel van PFZW. In de eerste plaats het pensioenakkoord en de betekenis en mogelijkheden daarvan voor PFZW. Verder kwam het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2020-2025 aan bod, dat op 1 januari 2020 van kracht werd. Tenslotte ging de aandacht uit naar de vaststelling van het Beleggingsbeleid 2020-2025. 

Op basis van de nieuwste technologische ontwikkelingen zet PFZW stappen om de bedrijfsvoering en dienstverlening te verbeteren. In 2019 is verder onderzocht welke mogelijkheden machine learning en blockchaintechnologie bieden.

Om dienstverlening van een hoog niveau te kunnen leveren moeten de processen in hoge mate gestandaardiseerd en kostenefficiënt zijn (massa). Dankzij nieuwe technologieën kunnen we binnen deze standaardprocessen slim gebruikmaken van data om specifieke doelgroepen met maatwerk te bedienen.
 
Daarnaast is in 2019 begonnen met het kantelen van de pensioenbeheerdienstverlening richting klantreizen. Om de wendbaarheid te laten toenemen wil PFZW in de uitbesteding gaan werken met mandaten per klantreis.