Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

32 Gebeurtenissen na balansdatum

De coronacrisis in 2020 heeft een grote impact op de financiële positie van het pensioenfonds, op dit moment is het onduidelijk wat de gevolgen zijn voor het herstel van het vermogen. Belangrijk hierbij is het minimaal vereist vermogen en de grenzen waar het pensioenfonds aan moet voldoen per ultimo 2020. Een nadere toelichting is opgenomen in het hoofdstuk ' Pensioenproduct' (paragraaf 'Voorbereiding op een verlaging').