Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.9 Securities lending

Binnen de PGGM beleggingsfondsen waarin het pensioenfonds belegt, vinden securities lending activiteiten plaats. Deze activiteiten hebben betrekking op het beursgenoteerd vastgoed, beursgenoteerde aandelen en beursgenoteerde obligaties. Het uitleenbeleid van de PGGM beleggingsfondsen is erop gericht om deze risico's zoveel als mogelijk te beperken door eisen te stellen aan de kwaliteit van het onderpand, de mogelijkheden tot substitutie indien de kwaliteit beneden de norm is, en het toepassen van een minimale 'haircut'. Voor afdekking van het risico van niet-teruglevering van de uitgeleende effecten accepteren de PGGM beleggingsfondsen alleen onderpand (collateral) in de vorm van liquide middelen en (staats)obligaties. In de hierin opgenomen specificatie is het verslaggevingsbeginsel 'look through' toegepast.

Vastgoed

Het van de PGGM beleggingsfondsen aan PFZW toerekenbare deel van de securities lending posities in beursgenoteerd vastgoed bedroeg per balansdatum € 3 miljoen (2018: € 13 miljoen). De aan PFZW toerekenbare netto-opbrengsten uit securities lending bedragen € 0,0 miljoen (2018: € 0,2 miljoen). Voor afdekking van het risico dat de uitgeleende stukken niet worden teruggeleverd, hebben de PGGM beleggingsfondsen zekerheden ontvangen in de vorm van staatsleningen, uitgegeven door kredietwaardige landen met minimaal een AA-rating.

Voor de uitleentransacties worden door tegenpartijen zekerheden verstrekt in de vorm van onderpand. De samenstelling van het onderpand kan dagelijks variëren waardoor de looptijd van de zekerheden een open karakter heeft. De samenstelling van bij de uitgeleende effecten ontvangen onderpand naar soort zekerheid, kredietwaardigheid, land tegenpartij en valuta per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

     
      

Soort zekerheid

Krediet

Land

   
 

waardigheid

tegenpartij

Valuta

2019

2018

      

Staatsobligatie

AA

Verenigd Koninkrijk

Britse pond

2

11

Staatsobligatie

AAA

Zweden

Euro

1

-

Staatsobligatie

AAA

Duitsland

Euro

-

1

Staatsobligatie

AAA

Denemarken

Deense kroon

-

1

Staatsobligatie

AA

Frankrijk

Euro

-

1

      

Totaal

   

3

14

Aandelen

Het van de PGGM beleggingsfondsen aan PFZW toerekenbare deel van de securities lending posities in beursgenoteerde aandelen bedroeg per balansdatum € 749 miljoen (2018: € 882 miljoen). De aan PFZW toerekenbare netto-opbrengsten uit securities lending bedragen € 6,1 miljoen (2018: € 11,5 miljoen). Voor afdekking van het risico dat de uitgeleende stukken niet worden teruggeleverd, hebben de PGGM beleggingsfondsen zekerheden ontvangen in de vorm van staatsleningen, uitgegeven door kredietwaardige landen met minimaal een A-rating.

Voor de uitleentransacties worden door tegenpartijen zekerheden verstrekt in de vorm van onderpand. De samenstelling van het onderpand kan dagelijks variëren waardoor de looptijd van de zekerheden een open karakter heeft. De samenstelling van bij de uitgeleende effecten ontvangen onderpand naar soort zekerheid, kredietwaardigheid, land tegenpartij en valuta per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

     
      

Soort zekerheid

Krediet

Land

   
 

waardigheid

tegenpartij

Valuta

2019

2018

      

Staatsobligatie

AAA

Verenigde Staten van Amerika

US Dollar

190

93

Staatsobligatie

A

Japan

Japanse yen

175

218

Staatsobligatie

AA

Verenigd Koninkrijk

Britse Pond

138

175

Staatsobligatie

AA

Frankrijk

Euro

84

182

Staatsobligatie

AAA

Australië

Australische dollar

67

88

Staatsobligatie

AAA

Duitsland

Euro

41

87

Staatsobligatie

AAA

Nederland

Euro

39

-

Staatsobligatie

AA

Oostenrijk

Euro

34

18

Staatsobligatie

AAA

Canada

Canadese dollar

12

8

Staatsobligatie

AA

Finland

Euro

10

4

Staatsobligatie

AA

België

Euro

6

26

Staatsobligatie

AAA

Zwitserland

Zwitserse Frank

5

-

Staatsobligatie

AAA

Denemarken

Deense kroon

1

9

Staatsobligatie

AAA

Supra Nationaal

Euro

-

41

Staatsobligatie

AAA

Zweden

Zweedse kroon

-

8

Staatsobligatie

AAA

Europa

Euro

-

7

Staatsobligatie

AAA

Noorwegen

Noorse kroon

-

2

      

Totaal

   

802

966

Obligaties

Het van de PGGM beleggingsfondsen aan PFZW toerekenbare deel van de securities lending posities in obligaties bedroeg per balansdatum € 128 miljoen (2018: € 29 miljoen). De aan PFZW toerekenbare netto-opbrengsten uit securities lending bedragen € 0,4 miljoen (2018: € 0,1 miljoen). Voor afdekking van het risico dat de uitgeleende stukken niet worden teruggeleverd, hebben de PGGM beleggingsfondsen zekerheden ontvangen in de vorm van staatsleningen, uitgegeven door kredietwaardige landen met minimaal een A-rating.

Voor de uitleentransacties worden door tegenpartijen zekerheden verstrekt in de vorm van onderpand. De samenstelling van het onderpand kan dagelijks variëren waardoor de looptijd van de zekerheden een open karakter heeft. De samenstelling van bij de uitgeleende effecten ontvangen onderpand naar soort zekerheid, kredietwaardigheid, land tegenpartij en valuta per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

     
      

Soort zekerheid

Krediet

Land

   
 

waardigheid

tegenpartij

Valuta

2019

2018

      

Staatsobligatie

A

Verenigde Staten van Amerika

US dollar

81

-

Staatsobligatie

AA

Verenigd Koninkrijk

Britse pond

30

-

Staatsobligatie

AA

Europa

Euro

16

33

Staatsobligatie

AAA

Australië

Australische dollar

1

-

      

Totaal

   

128

33