Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.7 Overige beleggingen

De samenstelling en het verloop van de post overige beleggingen zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

Balanswaarde begin jaar

Aankopen

Verkopen

Waarde- veranderingen

Balanswaarde eind jaar

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

Overig

3.530

590

(246)

236

4.110

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

Overig

1

-

-

-

1

      

Totaal 2019

3.531

590

(246)

236

4.111

Totaal 2018

2.625

1.014

(42)

(66)

3.531

Onder de categorie overig vallen voornamelijk beleggingen in fondsen met alternatieve beleggingsstrategieën en -instrumenten om een absoluut (positief) rendement te behalen onder alle marktomstandigheden.