Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.6 Grondstoffen

De samenstelling en het verloop van de post grondstoffen is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

Balanswaarde begin jaar

Aankopen

Verkopen

Waarde- veranderingen

Balanswaarde eind jaar

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

Grondstoffen

7.813

-

(1.208)

2.013

8.618

Subtotaal

7.813

-

(1.208)

2.013

8.618

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

Grondstoffen

2

-

-

1

3

Subtotaal

2

-

-

1

3

      

Totaal 2019

7.815

-

(1.208)

2.014

8.621

Totaal 2018

10.018

-

(574)

(1.629)

7.815

Van de totale grondstoffen is € 8.621 miljoen (2018: € 7.815 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen.

Beleggingen in grondstoffen zijn beleggingen via de grondstoffentermijnmarkt. PFZW belegt niet in de fysieke markt van grondstoffen. De belegging in grondstoffen betreft de belegging in PGGM Commodity Fund. Binnen dit fonds wordt gebruik gemaakt van commodity futures om exposure naar grondstoffen gerelateerde indices te verkrijgen. Omdat de openstaande posities aan futures aan het einde van de dag worden verrekend, is de waarde hiervan op balansdatum nihil. De waarde van het fonds wordt bepaald door met name de geldmarktbeleggingen die het fonds aanhoudt als onderpand bij de future posities op zogeheten 'margin accounts'.