Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.3 Aandelen en Private Equity

De samenstelling en het verloop van de post aandelen zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

Balanswaarde begin jaar

Aankopen

Verkopen

Waarde- veranderingen

Balanswaarde eind jaar

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

Aandelen

51.374

8.090

(6.503)

14.493

67.454

Private Equity

12.213

1.459

(2.021)

2.414

14.065

Subtotaal

63.587

9.549

(8.524)

16.907

81.519

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

Aandelen

13

2

(6)

4

13

Private Equity

4

-

(1)

1

4

Subtotaal

17

2

(7)

5

17

      

Totaal 2019

63.604

9.551

(8.531)

16.912

81.536

Totaal 2018

65.785

2.321

(2.981)

(1.521)

63.604

Van de totale aandelen- en private equity-beleggingen is € 76.095 miljoen (2018: € 58.698 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen. PFZW past in de toelichtingen op de PGGM beleggingsfondsen het verslaggevingsbeginsel 'look through' toe.

Aandelen

Onder aandelen zijn beursgenoteerde aandelen en participaties of aandelen in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen die overwegend in beursgenoteerde aandelen beleggen, verantwoord.

De beleggingen in aandelen per balansdatum zijn naar de volgende bedrijfstakken ingedeeld:

Private equity

Dit betreft onder meer beleggingen in durfkapitaal en overnames, die zowel direct als indirect via co-investeringen en fondsen plaatsvinden.

De samenstelling van de private equity beleggingen naar direct en indirect per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Direct

3.480

1.990

Indirect

10.589

10.227

   

Totaal

14.069

12.217