Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.2 Vastgoed en infrastructuur

De samenstelling en het verloop van de post vastgoed en infrastructuur zijn als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

Balanswaarde begin jaar

Aankopen

Verkopen

Waarde- veranderingen

Balanswaarde eind jaar

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

Indirecte vastgoedbeleggingen

25.297

28

(618)

3.898

28.605

Infrastructuurbeleggingen

7.703

1.335

(268)

684

9.454

Subtotaal

33.000

1.363

(886)

4.582

38.059

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

Indirecte vastgoedbeleggingen

9

-

(1)

1

9

Infrastructuurbeleggingen

2

-

-

-

2

Subtotaal

11

-

(1)

1

11

      

Totaal 2019

33.011

1.363

(887)

4.583

38.070

Totaal 2018

30.740

936

(896)

2.231

33.011

Van de totale vastgoed- en infrastructuurbeleggingen is € 36.885 miljoen (2018: € 31.522 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen. PFZW past in de toelichtingen op de PGGM beleggingsfondsen het verslaggevingsbeginsel 'look through' toe.

Vastgoed

Onder vastgoed worden indirecte beleggingen via deelnemingen, joint ventures en participaties of aandelen in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen die in beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd vastgoed beleggen, verantwoord.

De samenstelling van de vastgoedbeleggingen naar beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Beursgenoteerd

14.459

12.093

Niet beursgenoteerd

14.155

13.213

   

Totaal

28.614

25.306

  De vastgoedbeleggingen per balansdatum zijn naar de volgende sectoren ingedeeld:

  De categorie Overig bestaat uit onder meer parkeergarages, zorgwoningen en 'medical offices'.

  Infrastructuur

  Onder infrastructuur zijn indirecte beleggingen via deelnemingen, joint ventures en participaties in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen die in infrastructuur beleggen, verantwoord. Onder infrastructuur zijn eveneens directe beleggingen in projecten opgenomen die PFZW met één of meerdere mede-investeerders is aangegaan.

  De samenstelling van de infrastructuurbeleggingen naar direct en indirect per balansdatum is als volgt:

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2019

  2018

     

  Direct

  7.792

  6.210

  Indirect

  1.664

  1.495

     

  Totaal

  9.456

  7.705

   De infrastructuurbeleggingen per balansdatum zijn naar de volgende sectoren ingedeeld: