Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.1 Overzicht van de beleggingen

Samenstelling beleggingen voor risico pensioenfonds en voor risico deelnemers

De samenstelling van de beleggingen voor risico pensioenfonds en risico deelnemers per balansdatum is als volgt:

 

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

  

Pensioen-

Deel-

 

Pensioen-

Deel-

 
 

Beleggingen voor risico van:

fonds

nemers

Totaal

fonds

nemers

Totaal

3.2

Vastgoed en infrastructuur

38.059

11

38.070

33.000

11

33.011

3.3

Aandelen

81.519

17

81.536

63.587

17

63.604

3.4

Vastrentende waarden

106.395

28

106.423

91.115

28

91.143

3.5

Derivaten (actief)

24.682

7

24.689

18.799

6

18.805

3.6

Grondstoffen

8.618

3

8.621

7.813

2

7.815

3.7

Overige beleggingen

4.110

1

4.111

3.530

1

3.531

        
 

Subtotaal

263.383

67

263.450

217.844

65

217.909

3.5

Derivaten (passief)

(9.665)

(3)

(9.668)

(8.643)

(3)

(8.646)

        
 

Totaal

253.718

64

253.782

209.201

62

209.263

In de categorie vastrentende waarden zijn de geldmarktbeleggingen opgenomen die worden aangehouden voor de vooruitontvangen VPL-premie, zie voor nadere toelichting noot 13.

Samenstelling beleggingen naar regio

De samenstelling van de beleggingen naar regio voor risico pensioenfonds en risico deelnemers gezamenlijk per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

Europa

Noord- Amerika en overig dollarzone

Verre Oosten

Opkomende markten

Totaal

      

Vastgoed en infrastructuur

14.266

16.007

6.208

1.589

38.070

Aandelen

19.862

40.028

7.973

13.673

81.536

Vastrentende waarden

85.106

3.240

437

17.640

106.423

Derivaten (actief)

24.689

-

-

-

24.689

Grondstoffen

8.621

-

-

-

8.621

Overige beleggingen

476

3.635

-

-

4.111

      

Subtotaal

153.020

62.910

14.618

32.902

263.450

Derivaten (passief)

(9.668)

-

-

-

(9.668)

      

Totaal 2019

143.352

62.910

14.618

32.902

253.782

Totaal % 2019

56%

25%

6%

13%

100%

Totaal 2018

118.568

49.772

14.027

26.896

209.263

Totaal % 2018

56%

24%

7%

13%

100%