Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

29 Overige resultaten

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Overige actuariële resultaten, per saldo

360

(135)

Overige baten en lasten, per saldo

(6)

(20)

   

Totaal

354

(155)

De overige actuariële resultaten in 2019 bestaat voornamelijk uit actuariële bestandsresultaten, een aanpassing van de reservering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten en ingekochte aanspraken risico deelnemer.