Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

27 Resultaat op nettopensioen

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Resultaat op nettopartnerpensioen

  

Ontvangen premies (netto)

1

1

Koopsom overlijden

-

-

   

Resultaat op nettopartnerpensioen

1

1

Het resultaat op nettopartnerpensioen is afgerond € 0 miljoen. Deze regeling is in 2015 ingevoerd. Vanwege het netto-karakter van de regeling moet de financiering fiscaal hygiënisch zijn. Dit betekent dat er geen structurele financiële stroom vanuit de collectieve regeling naar de netto regeling mag zijn. Vanwege het kleine deelnemersbestand is het resultaat op nettopartnerpensioen volatiel.