Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

26 Resultaat op pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Werkelijke pensioenuitkeringen

(3.970)

(3.699)

   

Onttrekking voor pensioenuitkering uit technische voorziening

  

Pensioenregeling

3.863

3.588

Arbeidsongeschiktheidspensioen

78

78

   

Resultaat op pensioenuitkeringen

(29)

(33)

   

Werkelijke pensioenuitvoeringskosten

(110)

(106)

   

Kostenopslag premiebijdrage

  

Pensioenregeling

53

48

Arbeidsongeschiktheidspensioen

4

4

   

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten

  

Pensioenregeling

77

71

Arbeidsongeschiktheidspensioen

2

2

   

Resultaat op pensioenuitvoeringskosten

26

19

   

Totaal

(3)

(14)

    Het negatief resultaat op de pensioenuitkeringen is verdeeld over de Pensioenregeling en het arbeidsongeschiktheidspensioen.

    Het resultaat op kosten is positief doordat het actievenbestand en aantal uitkeringen sterker groeien dan de pensioenuitvoeringskosten stijgen. De kostenopslag in de premie wordt in 2020 verlaagd van 0,20% naar 0,15%.