Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23.4 Bezoldiging

De bezoldiging van de bestuursleden bedraagt:

(bedragen x € 1 duizend)

2019

2018

 

Honoraria

Honoraria

J. Kellermann (voorzitter vanaf juni 2019)

88

-

C.P.M.Moonen (voorzitter vanaf maart 2017 tot nov 2018)

-

131

A.J.Vink (plaatsvervangende voorzitter)*

89

89

A.F.P.Bakker

73

73

G.H.Bergsma

60

60

J. de Bruin (vanaf september 2019)

20

-

P.A.de Bruijn

73

73

C.L.Dert

73

73

C.J.Elst (tot april 2019)*

15

45

J.M.J.Moors

80

73

O.M.C.Perik

73

73

M.H.A.C.J.Simons (vanaf juni 2017)

73

73

F.F.L.Vlak

91

91

E.M.A. van der Weiden (vanaf januari 2017)*

60

73

P.Wolters

73

60

   

Totaal

941

987

  • * de gelden worden overgemaakt aan de betreffende instanties waar de personen werkzaam zijn.

De bestuursleden nemen uit hoofde van hun bestuursfunctie geen deel in de pensioenregeling van PFZW. Ze kunnen echter wel pensioen opbouwen uit andere of eerdere functies.

Bestuursleden hebben een gelijke vaste vergoeding ad € 60.000 per jaar exclusief BTW, met uitzondering van twee bestuursleden die tevens lid zijn van de Commissie Algemene Zaken. Zij ontvangen een jaarlijkse vergoeding ad € 75.000 exclusief BTW. 

Indien een vacature tijdelijke wordt ingevuld door 1 van andere bestuurders kan een aanvulling op de vergoeding worden toegekend.

De bezoldiging van de externe leden van de bestuurscommissies bedraagt:

(bedragen x € 1 duizend)

2019

2018

 

Honoraria

Honoraria

Raad van toezicht

97

91

Commissie van beroep

84

112

Pensioenraad

165

136

   

Totaal

346

339

De bezoldiging van de directeur bedraagt:

(bedragen x € 1 duizend)

2019

2018

   

P.J.C.Borgdorff

  
   

Salaris

168

194

Pensioenlasten

32

37

Sociale lasten

37

39

Overige kosten

2

2

   

Totaal

239

272

    Dhr. Borgdorff is gedurende 2019 teruggegaan in contracturen, hetgeen geresulteerd heeft in een lager salaris. 

    Aan de leden van het bestuur en de directeur zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.