Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23.1 Z-score

Conform het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000 moet een bedrijfstakpensioenfonds een performancetoets opstellen.

23.2 Medewerkers

Het aantal medewerkers per 31 december 2019 berekend op basis van fulltime equivalenten is 20,5 (2018: 21,4).

23.3 Pensioenregeling medewerkers

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij PFZW zelf.

23.4 Bezoldiging

De bezoldiging van de bestuursleden bedraagt: