Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22 Overige baten

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Overig

(2)

(6)

   

Totaal

(2)

(6)

    In de post overige baten is onder andere de dotatie opgenomen van de debiteurenvoorziening in 2019 ad € 4 miljoen (2018: € 4 miljoen).