Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

19 Pensioenuitkeringen

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Ouderdomspensioen (inclusief Flexpensioen)

(3.495)

(3.230)

Partnerpensioen

(380)

(359)

Wezenpensioen

(9)

(9)

Totaal pensioenregeling

(3.885)

(3.598)

   

Regeling arbeidsongeschiktheidspensioen

(85)

(101)

Regeling nettopensioen

-

-

   

Totaal

(3.970)

(3.699)