Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

17 Premiebijdragen werkgevers en werknemers

(bedragen x € 1 miljoen)

2019

2018

   

Pensioenregeling

5.711

5.313

Pensioenregeling VPL

155

181

Regeling arbeidsongeschiktheidspensioen

83

89

Regeling nettopensioenproduct

1

1

   

Totaal

5.950

5.584

    De premiebijdragen zijn gestegen door de stijging van de totale bijdragegrondslag.