Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

11 Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers

 

2019

2018

   

Extrapensioen

64

62

   

Totaal

64

62

  Verplichting Extrapensioen

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2019

  2018

     

  Stand begin van het jaar

  62

  72

  Overeengekomen contractueel rendement

  12

  (1)

  Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten

  -

  -

  Omzetting in technische voorziening

  (10)

  (9)

     

  Stand eind van het jaar

  64

  62