Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.2 Wijzigingen uitvoeringsreglement

Met ingang van 1 januari 2019 is het uitvoeringsreglement PFZW als volgt inhoudelijk gewijzigd.

  • De wijze van sturing met de premie is per 1 januari 2019 aangepast en dit is aanleiding om hiervoor voortaan te verwijzen naar de actuariële en bedrijfstechnische nota (hierna: ABTN).

  • Het is voor een werkgever duidelijker gemaakt wanneer een vergoeding voor het verzekeringstechnisch nadeel wordt gevraagd en hoe deze wordt berekend. Er is onderscheid gemaakt tussen een vergoeding vanwege de financiële situatie van PFZW en een vergoeding vanwege bestandsverschillen. Voor de berekeningswijze wordt verwezen naar de ABTN.

  • Er is expliciet vastgelegd dat de wettelijke premieverjaringstermijn pas begint te lopen als de premienota is verzonden en de daarin vermelde betaaldatum is verstreken.  

De hier genoemde wijzigingen in het uitvoeringsreglement hebben geen effect op de in de jaarrekening gepresenteerde informatie.