Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bijlage 4: Performance PFZW

Beleggingen en rendement PFZW

      

31 december 2019

        
 

Allocatie

 

Bruto

 

Netto

Netto

Out-

 

€ In mln1

In %

rendement

Kosten2

rendement3

benchmark

performance

        

Zakelijke waarden

€ 126 208

53,1%

22,9%

0,8%

22,1%

21,1%

0,8%

Aandelen klassiek ontwikkelde markten

€ 28 757

12,1%

30,6%

0,0%

30,6%

30,5%

0,1%

Aandelen klassiek opkomende markten

€ 9 734

4,1%

21,8%

0,1%

21,7%

21,9%

(0,2%)

Aandelen Beleggen in Oplossingen

€ 3 800

1,6%

32,1%

0,3%

31,8%

30,9%

0,7%

Alternatieve aandelenstrategieën

€ 25 254

10,6%

27,2%

0,1%

27,1%

28,5%

(1,1%)

Private Equity

€ 13 960

5,9%

24,5%

4,0%

20,5%

17,2%

2,8%

Beursgenoteerd vastgoed

€ 14 461

6,1%

25,0%

0,1%

24,9%

25,2%

(0,2%)

Privaat vastgoed

€ 14 180

6,0%

12,7%

1,2%

11,4%

7,7%

3,4%

Infrastructuur

€ 9 474

4,0%

11,0%

1,2%

9,8%

6,4%

3,2%

Insurance

€ 5 791

2,4%

9,0%

0,7%

8,2%

3,6%

4,5%

Overige zakelijke waarden

€ 798

0,3%

5,1%

2,1%

3,0%

5,0%

(1,9%)

        

Grondstoffen

€ 8 622

3,6%

26,1%

0,1%

26,1%

25,5%

0,4%

        

Krediet

€ 31 918

13,4%

13,2%

0,2%

13,0%

11,1%

1,7%

Bedrijfsobligaties ontwikkelde markten

€ 4 504

1,9%

6,6%

0,1%

6,5%

6,2%

0,2%

High Yield ontwikkelde markten

€ 2 386

1,0%

14,9%

0,4%

14,5%

15,4%

(0,8%)

Bedrijfsobligaties en high yield opkomende markten

€ 4 693

2,0%

16,0%

0,1%

15,9%

14,9%

0,9%

Emerging markets debt local currency

€ 11 852

5,0%

15,5%

0,1%

15,3%

15,4%

(0,1%)

Credit risk sharing

€ 5 695

2,4%

12,4%

0,2%

12,2%

4,6%

7,3%

Hypotheken

€ 2 788

1,2%

9,3%

0,4%

8,9%

6,8%

2,0%

        

Vastrentende waarden

€ 72 570

30,5%

20,3%

0,0%

20,3%

20,7%

(0,3%)

Rente-afdekkingsmandaat

€ 68 405

28,8%

22,3%

0,0%

€ 0

€ 0

€ 0

Legacy vastrentend en inflatie

€ 2 670

1,1%

(28,4%)

0,0%

(28,4%)

(28,4%)

0,0%

Kas en overig

€ 1 495

0,6%

 

€ 5,4

€(18)

€ 2

€ 0

        

Valuta overlay

€(1.449)

-0,6%

 

€ 0,0

€(3.328)

  
        

Vergoeding uitvoeringsorganisatie

   

€ 1,5

   

Doorbelaste algemene kosten

   

€ 1,3

   
        

Totaal

€ 237 869

100,0%

19,2%

0,4%

18,8%

18,5%

0,2%

PFZW VPL4

€ 503

      

Totaal belegd vermogen

€ 238 372

100,0%

19,2%

0,4%

18,8%

18,1%

0,6%

  • 1 Bovenstaande tabel volgt de indeling van de strategische benchmark van PFZW, waarbij door de bijbehorende vorderingen, schulden en kasposities heen wordt gekeken. Hierdoor sluiten bedragen uit deze tabel niet aan met de balans in de jaarrekening, waar een rubricering volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving wordt toegepast. De allocatie (in euro en percentage) sluit niet aan met de tabel Kosten vermogensbeheer per beleggingscategorie, waarin de allocatie conform Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie op basis van het gemiddeld belegd vermogen wordt gepresenteerd.
  • 2 Betreft kosten vermogensbeheer exclusief transactiekosten.
  • 3 unhedged
  • 4 PFZW VPL zijn vooruitbetaalde premies voor VPL (Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregelingen) en worden separaat belegd. Zo wordt het beleggingsrisico geminimaliseerd. Eind 2020 worden hiermee de resterende VPL-verplichtingen ingekocht. De splitsing heeft in het 4e kwartaal plaatsgevonden.