Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Kwartaalbericht Q4-2020

Goed nieuws

"Terugblikkend kunnen we stellen dat de sterk gedaalde rente in 2020 zorgde voor een verslechtering van onze financiële positie. Wel sluiten we een bewogen jaar af met een mooi jaarrendement van 5,6%. Daarnaast was het de afgelopen maanden en weken ongelooflijk spannend, maar is het nu wel zeker dat onze gepensioneerden en (voormalige) deelnemers ontsnappen aan een verlaging van hun pensioen in 2021. Dat is goed nieuws aan het begin van het nieuwe jaar. Daarbij moeten we wel meteen waarschuwen: als de omstandigheden niet wezenlijk veranderen, is een verlaging van de pensioenen de komende jaren bijna niet te voorkomen.”

Joanne Kellermann
Bestuursvoorzitter van PFZW

‘We sluiten een bewogen jaar af met een mooi rendement van 5,6%’

Vierde kwartaal 2020

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in 2020 gedaald van 99,2% naar 92,6%. De beleidsdekkingsgraad is gedaald van 96,5% naar 88,3%. Met de beleggingen behaalde PFZW een jaarrendement van 5,6%. Het totaal belegd vermogen is in 2020 toegenomen tot € 253,9 miljard.