Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Kwartaalbericht Q1-2021

Herstel zet door

"Het is nu ruim een jaar geleden dat de coronacrisis onze samenleving voor een belangrijk deel stilzette. Tegelijkertijd was het in een groot deel van de sectoren waar wij voor werken vanaf dat moment juist alle hens aan dek, en dat is nu nog steeds zo. Het is ook ruim een jaar geleden dat het virus de wereldeconomie - en dus ook PFZW als wereldwijde belegger - ongekend hard raakte. Aan het einde van het eerste kwartaal in 2020 bedroeg onze actuele dekkingsgraad 83,5%. Nu, precies een jaar later, is dat 97,9%. Na de grote en snelle neergang was er dus een stevig herstel te zien. Goede beleggingsrendementen in de laatste drie kwartalen van 2020 en vooral een stijging van de rente in de afgelopen maanden droegen bij aan het herstel. Maar we zijn nog lang niet waar we willen zijn, en een hervorming van ons pensioen, onder meer om minder direct afhankelijk te zijn van de rentebewegingen, is nog steeds hard nodig. Wij hopen daarom dat ook het nieuwe kabinet vaart zal zetten achter deze hervorming."

Joanne Kellermann
Bestuursvoorzitter van PFZW

‘In een jaar tijd hebben we een stevig herstel gezien, maar we zijn nog lang niet waar we willen zijn’

Eerste kwartaal 2021

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het eerste kwartaal gestegen van 92,6% naar 97,9%. De beleidsdekkingsgraad is gestegen van 88,3% naar 89,5%. De stijging van de dekkingsgraad werd met name veroorzaakt door een stijging van de rente van 0,24% naar 0,57%. Met de beleggingen behaalde PFZW een kwartaalrendement van -1,3%.

Het totaal belegd vermogen eind eerste kwartaal 2021 is € 251,2 miljard.